Prawo
gospodarcze


BIZNES PRAWO ROZWIĄZANIA

Prawo
energetyczne


ŚRODOWISKO INWESTYCJE
NOWE TECHNOLOGIE

Prawo
zamówień publicznych


DORADZTWO OFERTA SUKCES

Aktualności


  • Zakres zwolnienia od kosztów w egzekucji

    Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r., III CZP 20/13 - www.sn.pl ​ Zwolnienie od kosztów sądowych udzielone wierzycielowi w postępowaniu egzekucyjnym obejmuje opłatę stałą...

  • Sąd niewłaściwy dla złożonego zażalenia

    Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r., III CZP 91/12 – www.sn.pl ​ Sąd niewłaściwy, do którego skierowano zażalenie, przekazuje je do rozpoznania sądowi właściwemu...

  • Kodeks Napoleona podstawą wpisu w księdze wieczystej

    Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r., III CZP 29/13 - www.sn.pl ​1. Przepis art. 713 Kodeksu Cywilnego Napoleona może stanowić samodzielną podstawę dokonania wpisu w księdze...


Referencje